Kursy SEP online – szybkie zdobycie uprawnień elektrycznych

szkolenia SEP

Właściciele firm z branży elektrycznej często wymagają od swoich pracowników dodatkowych umiejętności. Jak je zdobyć? To nic skomplikowanego. Wystarczy być osobą pełnoletnią i mieć podstawowe wykształcenie. Jeżeli owe warunki będą spełnione, to kolejnym krokiem jest zapisanie się na kurs SEP online i zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Co wiadomo na temat takiego szkolenia, które pozwala na uzyskanie niezbędnego certyfikatu?

Jak wyglądają szkolenia elektryczne przez Internet?

Każdy, kto chce uczestniczyć w kursach SEP, musi znaleźć na swojej przeglądarce odpowiednią platformę internetową. Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania. Należy tylko wypełnić najpierw specjalny formularz, gdzie podaje się własne dane osobowe oraz aktualny adres zamieszkania. Następnym krokiem jest uiszczenie opłaty. Po tych czynnościach otrzyma się dostęp do szkoleń elektrycznych, energetycznych albo gazowych (oznaczonych jako G1, G2 i G3).

Wykłady teoretyczne polegają na prezentacjach multimedialnych, które są wyświetlane na żywo. W tym samym czasie uczestnicy szkolenia mogą zadawać różne pytania w formie tekstowej. Po przejściu wszystkich lekcji i zapoznaniu się z ciekawymi materiałami edukacyjnymi, kursanci przystępują do ostatniego etapu, czyli egzaminu ustnego. Obecnie świetnym rozwiązaniem oferowanym przez takie platformy, jest egzamin SEP online. Trzeba tylko mieć laptop, kamerę, mikrofon i szybkie połączenie sieciowe.

Kursy SEP przez Internet – zalety

Internetowe szkolenia elektryczne są w pełni bezpieczne i profesjonalne. Umożliwiają bardzo szybkie zdobycie niezbędnych uprawnień i poszerzenie kwalifikacji. Dzięki nim pracownik będzie mógł obsługiwać, konserwować i remontować urządzenia, instalacje oraz sieci elektryczne. Kursy SEP online to duża wygoda. Nie trzeba wychodzić z mieszkania i jechać do konkretnego miejsca wiele kilometrów. Co więcej, każdy uczestnik, który zaliczy egzamin, otrzyma świadectwo drogą mailową.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Certyfikaty otrzymywane po ukończeniu kursu SEP i zdaniu egzaminu są jednak ograniczone czasowe. Okazuje się, że zgodnie z prawem energetycznym uprawnienia ważne będą przez pięć kolejnych lat. Po tym okresie trzeba je niestety odnowić. Uwaga! Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, że nastąpiła zmiana przepisów dotycząca tej kwestii. Świadectwa, które straciły ważność od 1 marca 2020 roku, mają przedłużoną ważność do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Redakcja