Ile kosztują uprawnienia gazowe G3?

elektrycy, uprawnienia SEP

Osoba zainteresowana posiadaniem uprawnień SEP G3 powinna zorientować się co do kosztów ich wyrobienia. Często bowiem pojawiają się w Internecie różne, nie do końca prawdziwe informacje, które zniechęcają wiele osób do posiadania tych uprawnień. Co zatem warto wiedzieć na ten temat?

Podwójne koszty = jeden kurs

Od razu trzeba podkreślić, że osoby chcące zdobyć uprawnienia gazowe cena G3, muszą zsumować koszty zarówno samego kursu, jak i egzaminu. W przypadku tego ostatniego sprawa jest dość oczywista, gdyż mowa tu o wydatkach rzędu 10 procent najniższego wynagrodzenia. Analizując tegoroczne wskaźniki finansowe można zatem śmiało stwierdzić, że koszt egzaminu na SEP uprawnienia cena G3 wynosi 300 – 310 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że drugi koszt – czyli cena kursu – jest zależna od wielu różnych czynników.

Ile kosztuje kurs?

Cena samego kursu jest zwykle dużo niższa, niż cena wspomnianego egzaminu. Ostateczna wartość podjętego kursu zależy jednak od wielu różnych rzeczy, w tym od jego specjalizacji, ale też liczby przepracowanych wspólnie godzin. Na ostateczny koszt wpłynie też liczba uczestników (im więcej, tym niższy koszt jednostkowy), a także dostęp do materiałów szkoleniowych. I choć takie zajęcia trwają maksymalnie kilkadziesiąt godzin, to z powodzeniem można wprowadzić w ich trakcie szereg pomocnych pozycji książkowych.

Czynniki pozaekonomiczne

Cena kursu zależy również od wielu innych, czysto pozaekonomicznych czynników. Jeśli np. kurs SEP cena odbywa się w dość oddalonym od jednostki szkolącej mieście, to trzeba do niego doliczyć również wydatki związane z dojazdem i noclegiem osób prowadzących zajęcia. Koszty zależą również od tego, czy spotkania mają miejsca w siedzibie pracodawcy, czy też w lokalizacji danej jednostki szkolącej. W tym drugim przypadku koszty będą znacznie większe, gdyż wpłynie na nie również cena użytkowania przestrzeni edukacyjnej i pomocy naukowych. Naturalnie przedsiębiorca może znacząco wpłynąć na obniżkę kosztów kursu, ale może to zrobić tylko w porozumieniu z wybranym podmiotem.

Podsumowując, osoby chcące posiadać komplet uprawnień gazowych G3, muszą liczyć się z dość dotkliwymi wydatkami. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach tych opłat uzyskuje się dostęp do specjalistycznej wiedzy, która może przełożyć się na konkretne profity w życiu zawodowym.

Redakcja