Kursy SEP

wieża energetyczna

SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które zrzesza polskich inżynierów i techników. Uprawnienia sep pomiary to najważniejsze uprawnienia dla każdego elektryka. Aby je otrzymać, konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji i zdanie egzaminów. Uprawnienia pomiarowe umożliwiają operowanie przy prądzie do określonego natężenia.

Pomiary elektryczne uprawnienia – kursy

Na rynku można znaleźć szeroką ofertę kursów energetycznych, które umożliwiają uzyskanie uprawnień SEP. Szkolenia SEP dostępne są w trzech kategoriach: elektrycznej, gazowej i energetycznej. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy na uprawnienia elektryczne.

Jest wiele ofert kursów jednodniowych, podczas których prowadzone są przez kilka godzin wykłady. Następnie po przerwie kursant przystępuje do egzaminu państwowego. Jest to ustny test, który weryfikuje wiedzę nabytą na kursie SEP. Jeżeli kursant uzyska pozytywny wynik egzaminu, to zostają mu przyznane uprawnienia pomiarowe.

Uprawnienia sep pomiary są często wymagane przez pracodawców. Posiadanie ich to warunek konieczny do obsługi urządzeń pracujących pod napięciem nie wyższym niż 1 kV. Stanowią tak przepisy prawne oraz BHP.

Jeżeli zdarzy się wypadek podczas obsługiwania urządzeń elektrycznych przez pracownika nieposiadającego uprawnień pomiarowych, cała odpowiedzialność przechodzi na pracodawcę.

Uprawnienia pomiarowe sep – rodzaje

Istnieją trzy kategorie uprawnień pomiarowych SEP: G1, G2 i G3. Uprawnienia G1 są skierowane do osób, które zajmują się dozorem i eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Uprawnienia G2 są dedykowane osobom, które zajmują się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających i przesyłających ciepło.

Uprawnienia G3 dotyczą dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji sieci gazowych.

Powyższe uprawnienia są konieczne dla osób zajmujących się obsługą, konserwacją, montażem oraz remontem urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne uprawnienia- możliwości

Osoby, które zdobyły uprawnienia pomiarowe i mogą przeprowadzać pomiary elektryczne, mają szansę na rozwój zawodowy. Mogą one prowadzić remonty i konserwacje urządzeń i sieci elektrycznych. Mają one szansę na znalezienie zatrudnienia na rynku krajowym i zagranicznym.

Pozytywnie zdany egzamin państwowy to gwarancja świadectwa kwalifikacji, które jest ważne przez pięć lat. Posiadanie uprawnień SEP do 1 kV to możliwość awansu oraz zmiany pracy, czyli szansa na rozwój zawodowy. Obecnie szkolenia SEP odbywają się w całej Polsce i może do nich przystąpić każda osoba, która ma ukończone 18 lat.

Redakcja