Podstawowy kurs SEP – dlaczego jest tak ważny?

elektryka, SEP

Praca elektryka jest bardzo wymagająca i wymaga sporej wiedzy. Odpowiedzią na potrzeby rynkowe jest kurs sepowski, który pomaga młodym adeptom elektryki w zdobywaniu niezbędnej wiedzy i jest drogą do nabywania niezbędnego doświadczenia.

Jak to działa w praktyce?

Typowy kurs sepowski jest organizowany przez co najmniej kilkanaście podmiotów w całym kraju. W jego trakcie kursant poznaje wszystkie zagadnienia związane z podstawą elektryki. Oczywiście zakres w/w kursu zależy w głównej mierze od tego, z jakim stopniem uprawnień ma się do czynienia. Trzeba jednak trzeźwo podkreślić, że wymogi dotyczące eksploatacji urządzeń do napięcia 1000 V nie są duże. Jeśli więc ktoś miał wcześniej do czynienia z podstawami elektryki (np. w szkole średniej), kurs taki nie powinien być dla niego trudny.

Egzamin – co warto wiedzieć?

Osoba, która „przeszła” przez zawiłości kursu sepowskiego, jest zobowiązana do odbycia egzaminu przed stosowną komisją. Co ważne, egzamin sepowski jest przeprowadzany najczęściej tuż po zakończeniu kursu, dzięki czemu wiedza nabyta przez kursantów jest jeszcze dość świeża. Warto przy tym zauważyć, że składa się on z części pisemnej i ustnej. Na marginesie warto zaznaczyć, że osoba która już wcześniej miała do czynienia z tematem elektryki, nie powinna mieć dużych problemów z jego zdaniem

Co dalej?

Jeśli egzamin sepowski zostanie zakończony pozytywnie, uczestnik kursu otrzyma odpowiednią dokumentację potwierdzającą jego kwalifikacje. Takim dokumentem jest np, książeczka SEP, w której pojawia się zapis dotyczący daty przeprowadzenia egzaminu, a także kwalifikacji, jakich on dotyczył. Warto również podkreślić, że zdany egzamin SEP nie oznacza, że kursant od razu otrzyma stosowne papiery. Wręcz przeciwnie – na uprawnienia będzie musiał on poczekać przez co najmniej kilkanaście dni.

A co, jeśli egzamin SEP zakończy się negatywnie? Wtedy kursant będzie zobowiązany do umówienia się na kolejny termin egzaminu poprawkowego. Naturalnie trzeba będzie wnieść opłatę z tego tytułu.

Podsumowanie

Zdobyty kurs sepowski to podstawa pracy każdego elektryka. To od nich zależy stanowisko przezeń posiadane, a także wiążące się z tym korzyści finansowe. Jest to jedyny dokument, który pozwala na pracę w określonych warunkach i przy zdefiniowanym w przepisach napięciu maksymalnym.

Redakcja