Co to są uprawnienia SEP i jak je zdobyć?

SEP, uprawnienia SEP

Osoby, które nie pracowały w branży elektrycznej, cieplnej oraz gazowej, nigdy nie spotkały się z nazwą SEP. Określenie to oznacza bowiem specjalne uprawnienia, które przydają się na danym stanowisku, w profesjonalnej firmie. Co więcej wiadomo na ten temat? Odpowiedzi udzielimy w niniejszym artykule.

Sepowskie uprawnienia – dozór i eksploatacja

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, jakie są dokładne rodzaje takich kwalifikacji i w jaki sposób je otrzymać, najpierw rozwiniemy sam skrót SEP. Okazuje się, że kryje się pod nim Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To organizacja, która zrzesza elektryków z całego kraju i zajmuje się sprawami technicznymi, a także naukowymi. Co więcej, organizuje krótkie kursy, gdzie uczestnicy nabywają szeroki zakres wiedzy, gwarantujący im bezpiecznie wykonywanie powierzonych zadań.

Uprawnienia SEP mogą być więc przyznane monterom, konserwatorom, serwisantom i wszystkim osobom obsługującym bezpośrednio urządzenia elektryczne, gazowe albo elektroenergetyczne. Wtedy chodzi o podstawowy typ pracy zwany eksploatacją (E). Z kolei w przypadku ludzi pełniących kontrolę nad innymi (kierowników itp.), prowadzących przeglądy techniczne i znających jednocześnie przepisy prawne dotyczące energetyki, potrzebne będzie uprawnienie SEP z zakresu dozoru (oznaczone literką D).

Uprawnienia SEP – trzy grupy

Poza dwoma powyższymi rodzajami kwalifikacji, wyróżnia się jeszcze trzy, główne grupy. Mowa o podziale na uprawnienia elektryczne (G1), energetyczne (G2, inaczej określane jako cieplne) i gazowe (G3). Jak same nazwy wskazują, na wybór konkretnej grupy wpływa typ maszyn, które pracownik będzie chciał w niedalekiej przyszłości obsługiwać.

Jeżeli ktoś myśli o stanowisku, gdzie konieczne są praktyczne umiejętności związane z eksploatacją urządzeń prądotwórczych o napięciu nie wyższym niż 1kV czy oświetlenia ulicznego, wówczas przydatne będą kwalifikacje G1. Dla mężczyzn stojących przy kotłach, turbinach i piecach przemysłowych powyżej 50kW niezbędne okażą się natomiast uprawnienia z grupy G2. Do obsługiwania sieci gazowych oraz maszyn do produkcji i magazynowania paliw, wymagane jest świadectwo G3.

Jak zdobyć uprawnienie sep?

Na koniec wspomnijmy, co zrobić, aby łatwo i szybko takowe uprawnienia otrzymać. Oczywiście należy zapisać się na szkolenie (w wersji online albo stacjonarnej w konkretnej placówce). Wystarczy mieć 18 lat oraz co najmniej podstawowe wykształcenie. Sam kurs trwa maksymalnie kilkanaście godzin. To niewiele czasu, ale nie potrzeba go więcej, aby nauczyć się teoretycznych i praktycznych zagadnień.

Ostatnim etapem jest podejście do egzaminu odbywającego się w formie ustnej przed doświadczoną komisją. Oczywiście, aby w ogóle móc go zdawać, wcześniej musimy uiścić odpowiednią opłatę (to kwota wynosząca około 260 zł). Warto dodać, że sepowskie uprawnienia będą ważne przez pięć lat. Gdy ten okres minie, trzeba je odnowić.

Redakcja