Uprawnienia gazowe – cena. Ile kosztują kurs i egzamin SEP?

elektrycy, SEP

Uprawnienia SEP G3 pozwalają na prowadzenie prac związanych z eksploatacją oraz dozorem sieci, instalacji oraz urządzeń gazowych. Aby je dostać, należy zapisać się na szkolenie SEP G3 oraz podejść do egzaminu. Na jaki wydatek trzeba się wtedy przygotować?

Uprawnienia gazowe G3 – kiedy są potrzebne?

Żeby można było prowadzić prace związane z wyposażeniem wykorzystującym gaz, na przykład piecami gazowymi czy instalacjami gazowymi, trzeba legitymować się odpowiednimi uprawnieniami.

Uprawnienia do prowadzenia obsługi, montażu, konserwacji czy remontów sieci, instalacji oraz urządzeń gazowych określane są jako uprawnienia gazowe G3 i nadawane są one przez komisję kwalifikacyjną SEP.

Osoba, która dysponuje uprawnieniami SEP G3, może zatem znaleźć pracę na stanowisku, które będzie wymagało pracy ze sprzętami gazowymi.

Jak uzyskać uprawnienia gazowe?

Aby otrzymać uprawnienia G3, należy wziąć udział w odpowiednim szkoleniu SEP, a potem podejść do egzaminu i pozytywnie go zaliczyć.

W przypadku uprawnień SEP jak uprawnienia gazowe cena ich uzyskania składa się więc z dwóch elementów, czyli z kosztów kursu oraz z kosztów egzaminu.

Za przyznawane przez SEP uprawnienia cena może być także podwyższona przez dodatkowe koszty, na przykład tłumaczenie dokumentów na język obcy jak niemiecki, angielski.

Kurs SEP cena – ile kosztuje szkolenie G3?

Gdy chodzi o szkolenia na uprawnienia gazowe cena zaczyna się zwykle od 95 złotych, natomiast może ona wynosić nawet do 400 złotych. Ostateczny wydatek zależny jest od samego ośrodka szkoleniowego oraz od formy prowadzenia zajęć, na przykład mogą one odbywać się stacjonarnie albo też przez internet.

Wtedy, gdy chodzi o grupowy kurs SEP cena może być niższa. Gdy zatem pracodawca chce przeszkolić pracowników w tym zakresie, wtedy może otrzymać dodatkowe rabaty.

Uprawnienia gazowe cena – ile kosztuje egzamin SEP?

Gdy natomiast chodzi o egzamin wieńczący kurs SEP cena wynosi 280 złotych. Opłata pobierana jest osobno za egzamin w kategorii E – eksploatacji oraz D – dozoru.

Za nadawane przez organizację jak SEP uprawnienia cena rozpoczyna się zatem od około 375 złotych. Dokładne ceny można sprawdzić już teraz na stronach internetowych organizatorów szkoleń.

Redakcja